03 abril 2012

Dibujos Ascii

╔══╗╔╗──╔═══╗────────╔╗──╔╗
╚╣╠╝║║──║╔═╗║────────║╚╗╔╝║
─║║─║║──║║─║╠╗╔╦══╗──╚╗╚╝╔╬══╦╗╔╗
─║║─║║─╔╣║─║║╚╝║║═╣───╚╗╔╝║╔╗║║║║
╔╣╠╗║╚═╝║╚═╝╠╗╔╣║═╣────║║─║╚╝║╚╝║
╚══╝╚═══╩═══╝╚╝╚══╝────╚╝─╚══╩══╝
(¯`♥´¯) (¯`♥´¯) (¯`♥´¯)(¯`♥´¯) (¯`♥´¯) (¯`♥´¯)
.`*.¸.*´ `*.¸.*´ `*.¸.*´`*.¸.*´ `*.¸.*´ `*.¸.*´ 


இܓஇܓஇܓஇܓஇܓஇܓஇܓஇܓஇܓஇܓ


╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ 


☆┓┏┓☆━━┓┏━━┓┏━━┓┏┓┏┓
┃┗┛┃┃┏┓┃┃┏┓┃★┏┓┃┃┃☆┃
┃┏┓┃┃┗┛┃┃┗┛┃┃┗┛┃┃┗┛┃
┃☆┃┃┃┏┓┃┃☆━┛┃┏━┛☆┓┏┛
┗┛┗┛┗┛┗┛┗┛ ☆┛  ☆┛
┏━★┓┏━━┓┏┓┏┓ ☆”
┃┏┓┃┃┏┓┃┃┃☆┃ ‘☆”☆’☆”。*。*.
┃┃┃┃┃┗┛◇┃┗┛┃ ..*☆。..。.☆*。
┃┗┛┃┃┏┓┃☆┓┏┛ ☆”
┗☆━┛┗┛┗┛ ☆┛ ☆”。*…☆。”.。
”☆”。*。*.。’☆*。。’.☆.。’..*。*。..。


___██_____██___
___██_____██___
___██_____██___
________________
██___________██
__██_______██__
____███████___ 
✾◕ ‿ ◕✾ 


___________@@@@@@@________@@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@_______@@
________@@____________@@@___________@@
__________@@__________________________@@
____@@@@@@______@@@@_____________@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@__________@@
__@@____________@@@@@@@________@@
_@@____________@@@@@@@@______@@
_@@____________@@@@@@@@____@@@
_@@@___________@@@@@@@_______@@
__@@@@__________@@@@@__________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@_________________________@@
________@@___________@@___________@@
________@@@________@@@@________@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@@
__________@@@@@@@_____@@@@@@
___________@@@@@_@
______________________@
______________ _________@
______________ __________@
______________ __________@
______________ __________@___@@@
______________ __@@@@_@__@____@
______________@_______@@@__@@
______________ __@@@__@__@@
______________ ________@
______________ _______@
______________ ______@
______________ ____@ For you ♥…ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ….ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
.ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
…………ℒℴѵℯℒℴѵℯ
……………ℒℴѵℯ
:: (\_(\
*: (=’ :’) :*
•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`» 

~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ 


(\ /)——-♥—(\/) 
( . .)-♥—-°–(. . ) 
c(")(")——°(")(")>~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ ~ ✿ 
________________.e$$$$$$.____
_______._______e$$$$$$$$$____
____e$$$$e____$$$$$$$$$$$$___
___$$$$$$$u__u$$$$$$$$$$$$___
__e$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
__$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
__$$$$$$$$”__$$$$$$$$$$$$____
__$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$”____
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$______
___$$$$*_______*$$$$*”_______
_$___________________________
_$e__________________________
_”$$______________________e$_
__”$$u_________________.e$$__
___”$$$e.___________.e$$$*___
_____*$$$$$eeeeee$$$$$$$”____
_______”$$$$$$$$$$$$$*_______
___________””***”””__________´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¢¶´´´´7¶¶¢´´´´´´´´7¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶7¶¶¶øø¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´7¶´´´´´´´´´´´´´´¢¶øooooo$¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´o¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¢oo¶ø$¶$¶´´´´´´¶¶´´
´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´7¶ooo¶ø¶¢oø¶¶´´´´ø¶´´
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶øo¢¢o¶¶¶¶¶¶¶´´
´´1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´71o¶¶ø¢¢¶ø¶ooo¶1´
´1¶¶¶o¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´øø¶¶¶$øoo¶¶o´
´´´´1ø¶o¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ø¢ø$¶$´´´
´7´´´1¶´´´´´´¶¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶1¶´´´´
´øo¶¶¶¶¶o´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶7´´´
´´´´´´$7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1´´´´´´´´¶´´´´
´´´1¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´¶¶¶´´´´¢ø¶¶¶¶¶7
´´´¶ø´´´¶¶´´´´´´´´´´´¢¢¶´´´´´´¶¶´´´´´´´¶´´´´7
´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ø´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø´¶o´´$¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´7¶¶¶$´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´$¶7´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´


´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ 
´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶ 
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ 
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶ 
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ 
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ 
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ 
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ 
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ 
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ 
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ 
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶ 
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ 
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ 
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ 
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ 
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶ 
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


____________$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$
_____$$$$$$_____$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$
___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$
___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$
____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$
______$$$__$$__$$$______________$$$$
___________$$____$_______________$
____________$$____$______________$
_____________$$___$$$__________$$
_______________$$____$$_$$$$$
_______________$$$$$___$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$
_______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$
______________$$$__$___$$$______$$$$
______________$$$_$__________$$_$$$$
______________$$$$$_________$$$$_$_$
_______________$$$$__________$$$__$$
_____$$$$_________$________________$
___$$$___$$______$$$_____________$$
__$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$
_$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$
_$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$
_$$_____$___$___$$$$____$____$$
__$_____$$__$$$$$$$____$$_$$$$$
__$$_____$___$_$$_____$__$__$$$$$$$$$$$$
___$_____$$__$_$_____$_$$$__$$__$______$$$
____$$_________$___$$_$___$$__$$_________$
_____$$_$$$$___$__$$__$__________________$
______$$____$__$$$_________$
_______$____$__$__


__________________ø¶¶´´´´´´´´¶¶¶_______
______ø¶¶¶¶¶¶¶1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶______
____¶¶¶´´´´´´ø¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶_____
__¶¶ø´´´´´´´´´´1¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶____
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶¢´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶___
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶__
__¶¶´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶__
___¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´```´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶__
___¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶___
____¶ø´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶____
_____¶¶7´´´´´´´´´¶¶¶¶$¶¶´´´´´´´´´¶¶_____
_______¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶______
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


 ___________@@@@@@@________@@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@_______@@
________@@____________@@@___________@@
__________@@__________________________@@

____@@@@@@______@@@@_____________@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@__________@@
__@@____________@@@@@@@________@@
_@@____________@@@@@@@@______@@
_@@____________@@@@@@@@____@@@
_@@@___________@@@@@@@_______@@
__@@@@__________@@@@@_
_________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@_________________________@@
________@@___________@@___________@@
________@@@________@@@@________@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@@
__________@@@@@@@_____@@@@@@
___________@@@@@_@

______________________@
______________ _________@
______________ __________@
______________ __________@
______________ __________@___@@@
______________ __@@@@_@__@____@
______________@_______@@@__@@
______________ __@@@__@__@@
______________ ________@
______________ _______@
______________ ______@
______________ ____@


;,,,_____________`._________.´____________,,,;
'Y888888bo..___ ____:______:______..od8888 88Y'
__8888888888b. .____:_____:____.d88888888 88
__88888Y'__`Y8b.____`___´___.d8Y'__`Y88888
_Y88888__.db._ _.Yb.__'.__.'__.dY.__.db.__ 8888Y
___`888__Y88Y____¨b_()_d¨___Y88Y__888´
____888b___"' _______(.)_______"'__.d888
___Y888888bd8g ."'__.....':'.....__'".g8bd888888Y
_______'Y'___.8.___....d()b....___.8.___'Y'
________.!__.8'_.db_.d..':'..b._db._'8.__!.
__________d88_ _'__.8_(.)_8.__'__88b
________d888b_ _.g8._.()._.8g.__d888b
_______:888888888Y'______'Y888888888:
_______'!_8888888´________`8888888_!'
_________'8Y__`"Y__________Y"´__Y8'


                     ....
                     W$$$$$u
                     $$$$F**+      .oW$$$eu
                     ..ueeeWeeo..   e$$$$$$$$$
                   .eW$$$$$$$$$$$$$$$b- d$$$$$$$$$$W
             ,,,,,,,uee$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$$$$$$$$$$$~
           :eoC$$$$$$$$$$$C""?$$$$$$$$$$$$$$$ T$$$$$$$$$$"
            $$$*$$$$$$$$$$$$$e "$$$$$$$$$$$$$$i$$$$$$$$F"
            ?f"!?$$$$$$$$$$$$$$ud$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*Co
            $  o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
        !!!!m.*eeeW$$$$$$$$$$$f?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$U
        !!!!!! !$$$$$$$$$$$$$$ T$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
        *!!*.o$$$$$$$$$$$$$$$e,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:
        "eee$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C
       b ?$$$$$$$$$$$$$$**$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!
       Tb "$$$$$$$$$$$$$$*uL"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
        $$o."?$$$$$$$$F" u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
        $$$$en ```  .e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
         $$$B* =*"?.e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F
         $$$W"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"
          "$$$o#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"
         R: ?$$$W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" :!i.
          !!n.?$???""``.......,``````"""""""""""``  ...+!!!
          !* ,+::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*`
          "!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~`
          +!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!?!`
         .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' !!!!!!!!!!!!!!!, !!!!
         :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' !!!!!!!!!!!!!!!!! `!!:
       .+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!.
       :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.`:!!!!!!!!!!!!!!!!!:: `!!+
       "~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.`!!:
         ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;!!!!~` ..eeeeeeo.`+!.!!!!.
        :..  `+~!!!!!!!!!!!!!!!!! :!;`.e$$$$$$$$$$$$$u .
        $$$$$$beeeu.. `````~+~~~~~" ` !$$$$$$$$$$$$$$$$ $b
        $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$UU$U$$$$$ ~$$$$$$$$$$$$$$$$ $$o
       !$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. $$$$$$$$$$$$$$$~ $$$u
       !$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$! $$$$$$$$$$$$$$$ 8$$$$.
       !$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X $$$$$$$$$$$$$$`u$$$$$W
       !$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$! $$$$$$$$$$$$$".$$$$$$$:
        $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$F.$$$$$$$$$
        ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$f $$$$$$$$$$$$' $$$$$$$$$$.
        $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$!
        "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$!
         "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fib ?$$$$$$$$$$$b ?$$$$$$$$$
          "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"o$$$b."$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$'
         e. ?$$$$$$$$$$$$$$$$$ d$$$$$$o."?$$$$$$$$H $$$$$$$'
         $$$W.`?$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$e. "??$$$f .$$$$$$'
        d$$$$$$o "?$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$eeeeee$$$$$$$"
        $$$$$$$$$bu "?$$$$$$$$$ 3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*$$"
        d$$$$$$$$$$$$$e. "?$$$$$:`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8
    e$$e.  $$$$$$$$$$$$$$$$$$+ "??f "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c
   $$$$$$$o $$$$$$$$$$$$$$$F"     `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.
   M$$$$$$$$U$$$$$$$$$$$$$F"       ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u
   ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F          "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u
   "$$$$$$$$$$$$$$$$$$"            ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
    "?$$$$$$$$$$$$$F              "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$
      "??$$$$$$$F                 ""?3$$$$$$$$$$$$F
                           .e$$$$$$$$$$$$$$$$'
                          u$$$$$$$$$$$$$$$$$
                          `$$$$$$$$$$$$$$$$"
                          "$$$$$$$$$$$$F"
                           ""?????""2 comentarios:

 1. Este tipo de dibujos siempre me han parecido muy ingeniosos :)

  ResponderEliminar
 2. Si, son muy curiosos, y trabajosos , hay que saber hacerlos, yo los he ido cojiendo de la red, porque me gustan, pero no se hacerlos, saludos y gracias por estar aqui! besos

  ResponderEliminar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...